sahypa_head_bg

Önümler

 • Poliwinil alkogoly (PVA) Wanwei

  Poliwinil alkogoly (PVA) Wanwei

  Poliwinil alkogoly, [C2H4O] n himiki formulasy bilen organiki birleşme.daşky görnüşi ak reňkli, ýalpyldawuk ýa-da tozanly gaty we tagamsyz.Suwda ereýän, dimetil sulfoksidde biraz ereýän, benzinde, kerosinde, ösümlik ýagynda, benzolda, toluen, dikloroetan, uglerod tetrahlorid, aseton, etil asetat, metanol, etilen glikol we ş.m. poliwinil alkogoly möhüm himiki çig mal bolup durýar. poliwinil asetal, benzine çydamly turbageçiriji we winilon, matalary bejermek serişdesi, emulsifikator, kagyz örtük, ýelim, ýelim we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.

 • Poliwinil alkogoly (PVA) Şuangxin G.

  Poliwinil alkogoly (PVA) Şuangxin G.

  Poliwinil alkogoly, [C2H4O] n himiki formulasy bilen organiki birleşme.daşky görnüşi ak reňkli, ýalpyldawuk ýa-da tozanly gaty we tagamsyz.Suwda ereýän, dimetil sulfoksidde biraz ereýän, benzinde, kerosinde, ösümlik ýagynda, benzolda, toluen, dikloroetan, uglerod tetrahlorid, aseton, etil asetat, metanol, etilen glikol we ş.m. poliwinil alkogoly möhüm himiki çig mal bolup durýar. poliwinil asetal, benzine çydamly turbageçiriji we winilon, matalary bejermek serişdesi, emulsifikator, kagyz örtük, ýelim, ýelim we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.

 • Poliwinil hlorid rezini (PVC)

  Poliwinil hlorid rezini (PVC)

  Poliwinil hlorid (PVC), peroksidde, azo birleşmesinde we beýleki inisiatorlarda ýa-da ýagtylygyň we ýylylygyň täsiri astynda erkin radikal polimerizasiýa mehanizmine laýyklykda winil hlorid monomer (VCM) bilen polimerlenen polimerdir.Winil hlorid gomopolimer we winil hlorid kopolimerine bilelikde winil hlorid rezini diýilýär.
  PVC bir wagtlar dünýäde giňden ulanylýan iň uly umumy maksatly plastmassa bolupdy.Gurluşyk materiallarynda, senagat önümlerinde, gündelik zerur zatlarda, deri, pol plitalary, emeli deri, turbalar, simler we kabeller, gaplaýyş filmi, çüýşeler, köpük materiallary, möhürleýji materiallar, süýümler we ş.m. giňden ulanylýar.

 • Wanwei Redispersible emulsion tozy

  Wanwei Redispersible emulsion tozy

  Gaýtadan üýtgäp bilýän kauçuk tozy, gury garylan minom üçin möhüm we möhüm funksional goşundy, “ýaşyl daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak we ösen köp maksatly” poroşok gurluşyk materialy.Howanyň işleýşini gowulandyryp, minomyň berkligini ýokarlandyryp, minom we dürli substratlaryň arasyndaky baglanyşyk güýjüni gowulaşdyryp, çeýeligi we deformasiýany, gysyjy güýji, çeýe güýji, könelişme garşylygy, berkligi, ýelim güýji, suw saklaýyş ukyby we konstruktiwligi ýokarlandyryp biler. minomýotdan.Mundan başga-da, gidrofob rezin tozy, howany suwa çydamly edip biler.
  Gaýtadan üýtgäp bilýän kauçuk tozy, esasan, içerki we daşarky diwar çüýşesi, keramiki kafel baglaýjy, keramiki kafel görkeziji serişdesi, gury poroşok interfeýsi serişdesi, daşarky diwar daşarky izolýasiýa minomy, öz-özüni tekizlemek, minom, bezeg howasy, dürli gury garyndylarda ulanylýar. suw geçirmeýän minom we ş.m.

 • Poliwinil alkogoly (PVA) Şuangxin

  Poliwinil alkogoly (PVA) Şuangxin

  Poliwinil alkogoly, [C2H4O] n himiki formulasy bilen organiki birleşme.daşky görnüşi ak reňkli, ýalpyldawuk ýa-da tozanly gaty we tagamsyz.Suwda ereýän, dimetil sulfoksidde biraz ereýän, benzinde, kerosinde, ösümlik ýagynda, benzolda, toluen, dikloroetan, uglerod tetrahlorid, aseton, etil asetat, metanol, etilen glikol we ş.m. poliwinil alkogoly möhüm himiki çig mal bolup durýar. poliwinil asetal, benzine çydamly turbageçiriji we winilon, matalary bejermek serişdesi, emulsifikator, kagyz örtük, ýelim, ýelim we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.

 • Gaýtalanýan emulsiýa tozy

  Gaýtalanýan emulsiýa tozy

  Gaýtadan üýtgäp bilýän lateks poroşok önümi, etilen / winil asetat kopolimerine, winil asetat / winil Üçünji karbonat kopolimerine, akril kislotasynyň kopolimerine we ş.m. bölünýän suwda eräp bilýän poroşokdyr, pürküji guradylandan soň öndürilen poroşok ýelimleýji kolloid hökmünde ulanylýar. .Bu görnüşdäki poroşok, suw bilen gatnaşyga girenden soň çalt losýona bölünip bilner.Gaýtadan ýaýradylan emulsiýa tozy ýokary baglanyşyk ukybyna we suwa garşylyk, konstruktiwlik we ýylylyk izolýasiýasy ýaly özboluşly häsiýetlere eýe bolany üçin, ulanylyş aralygy gaty giňdir.
  Gaýtadan üýtgedilip bilinýän lateks poroşokyny goşmak bilen, diwar poroşok sementiň ýa-da gips minomynyň häsiýetleri dürli gurluşyk binalarynyň isleglerini kanagatlandyryp biler.

 • Karboksimetil sellýuloza CMC-ýag burawlamak

  Karboksimetil sellýuloza CMC-ýag burawlamak

  Karboksimetilasiýa reaksiýasy eterifikasiýa tehnologiýalarynyň biridir.Sellýulozanyň karboksimetilizasiýasyndan soň karboksimetil sellýuloza (CMC) alynýar.Onuň suwly çözgüdi galyňlaşdyrmak, film döretmek, baglanyşyk, suw saklamak, kolloid goramak, emulsiýa we asmak ýaly wezipelere eýedir.Nebit, azyk, lukmançylyk, dokma we kagyz öndürmek pudaklarynda giňden ulanylýar.Bu iň möhüm sellýuloza efirlerinden biridir. Himiýa önümleri söwdasynda köp ýyllyk tejribämiz bilen, önümler barada ýörite maslahatlar berýäris we belli bir maksadyňyza laýyk çözgütler berýäris.Size laýyk materiallary saýlamaga kömek etmäge şatdyrys. Önümçiligiňizdäki programmalary tapmak üçin basyň: Iýmit, nebit, çap we boýag, keramika, diş pastasy, ýüzýän peýda, batareýa, örtük, poroşok we kagyz öndürmek.

 • Karboksimetil sellýuloza CMC-Iýmit derejesi

  Karboksimetil sellýuloza CMC-Iýmit derejesi

  Karboksimetilasiýa reaksiýasy eterifikasiýa tehnologiýalarynyň biridir.Sellýulozanyň karboksimetilizasiýasyndan soň karboksimetil sellýuloza (CMC) alynýar.Onuň suwly çözgüdi galyňlaşdyrmak, film döretmek, baglanyşyk, suw saklamak, kolloid goramak, emulsiýa we asmak ýaly wezipelere eýedir.Nebit, azyk, lukmançylyk, dokma we kagyz öndürmek pudaklarynda giňden ulanylýar.Iň möhüm sellýuloza efirlerinden biridir.Himiýa önümleri söwdasynda köp ýyllyk tejribämiz bilen, önümler we ýörite maksadyňyz üçin ýörite çözgütler barada size professional maslahat berýärismi?Size laýyk materiallary saýlamaga kömek etmekden hoşal.Önümçiligiňizdäki programmalary tapmak üçin basyň: Iýmit, nebit, çap we boýag, keramika, diş pastasy, ýüzýän peýda, batareýa, örtük, poroşok we kagyz öndürmekde CMC.

 • Polýanion sellýuloza (PAC)

  Polýanion sellýuloza (PAC)

  Polýanion sellýuloza (PAC) esasan buraw suwuklygynda süzgüç reduktory, ýelimliligi ýokarlandyryjy we reologiki sazlaýjy hökmünde ulanylýar.

 • Karboksimetil sellýuloza CMC-Suw bazasynyň döwülýän suwuklygy

  Karboksimetil sellýuloza CMC-Suw bazasynyň döwülýän suwuklygy

  Karboksimetilasiýa reaksiýasy eterifikasiýa tehnologiýalarynyň biridir.Sellýulozanyň karboksimetilizasiýasyndan soň karboksimetil sellýuloza (CMC) alynýar.Onuň suwly çözgüdi galyňlaşdyrmak, film döretmek, baglanyşyk, suw saklamak, kolloid goramak, emulsiýa we asmak ýaly wezipelere eýedir.Nebit, azyk, lukmançylyk, dokma we kagyz öndürmek pudaklarynda giňden ulanylýar.Bu iň möhüm sellýuloza efirlerinden biridir. Himiýa önümleri söwdasynda köp ýyllyk tejribämiz bilen, önümler barada ýörite maslahatlar berýäris we belli bir maksadyňyza laýyk çözgütler berýäris.Size laýyk materiallary saýlamaga kömek etmäge şatdyrys. Önümçiligiňizdäki programmalary tapmak üçin basyň: Iýmit, nebit, çap we boýag, keramika, diş pastasy, ýüzýän peýda, batareýa, örtük, poroşok we kagyz öndürmek.

 • Karboksimetil sellýuloza CMC-Batareýa derejesi

  Karboksimetil sellýuloza CMC-Batareýa derejesi

  Karboksimetilasiýa reaksiýasy eterifikasiýa tehnologiýalarynyň biridir.Sellýulozanyň karboksimetilizasiýasyndan soň karboksimetil sellýuloza (CMC) alynýar.Onuň suwly çözgüdi galyňlaşdyrmak, film döretmek, baglanyşyk, suw saklamak, kolloid goramak, emulsiýa we asmak ýaly wezipelere eýedir.Nebit, azyk, lukmançylyk, dokma we kagyz öndürmek pudaklarynda giňden ulanylýar.Bu iň möhüm sellýuloza efirlerinden biridir. Himiýa önümleri söwdasynda köp ýyllyk tejribämiz bilen, önümler barada ýörite maslahatlar berýäris we belli bir maksadyňyza laýyk çözgütler berýäris.Size laýyk materiallary saýlamaga kömek etmäge şatdyrys. Önümçiligiňizdäki programmalary tapmak üçin basyň: Iýmit, nebit, çap we boýag, keramika, diş pastasy, ýüzýän peýda, batareýa, örtük, poroşok we kagyz öndürmek.

 • Karboksimetil sellýuloza CMC-loüzýän peýdalylyk derejesi

  Karboksimetil sellýuloza CMC-loüzýän peýdalylyk derejesi

  Karboksimetilasiýa reaksiýasy eterifikasiýa tehnologiýalarynyň biridir.Sellýulozanyň karboksimetilizasiýasyndan soň karboksimetil sellýuloza (CMC) alynýar.Onuň suwly çözgüdi galyňlaşdyrmak, film döretmek, baglanyşyk, suw saklamak, kolloid goramak, emulsiýa we asmak ýaly wezipelere eýedir.Nebit, azyk, lukmançylyk, dokma we kagyz öndürmek pudaklarynda giňden ulanylýar.Bu iň möhüm sellýuloza efirlerinden biridir. Himiýa önümleri söwdasynda köp ýyllyk tejribämiz bilen, önümler barada ýörite maslahatlar berýäris we belli bir maksadyňyza laýyk çözgütler berýäris.Size laýyk materiallary saýlamaga kömek etmäge şatdyrys. Önümçiligiňizdäki programmalary tapmak üçin basyň: Iýmit, nebit, çap we boýag, keramika, diş pastasy, ýüzýän peýda, batareýa, örtük, poroşok we kagyz öndürmek.

123Indiki>>> Sahypa 1/3