sahypa_head_bg

Önümler

 • Wanwei Redispersible emulsion tozy

  Wanwei Redispersible emulsion tozy

  Gaýtadan üýtgedilýän kauçuk tozy, gury garylan minom üçin möhüm we möhüm funksional goşundy, “ýaşyl daşky gurşawy goramak, energiýany tygşytlamak we ösen köp maksatly” poroşok gurluşyk materialy.Howanyň işleýşini gowulandyryp, minomyň berkligini ýokarlandyryp, minom bilen dürli substratlaryň arasyndaky baglanyşyk güýjüni gowulaşdyryp, çeýeligi we deformasiýany, gysyjy güýji, çeýe güýji, geýmäge garşylyk, berklik, ýelim güýji, suw saklaýyş ukyby we konstruktiwligi ýokarlandyryp biler. minomýotdan.Mundan başga-da, gidrofob rezin tozy, howanyň suwa çydamlylygyny döredip biler.
  Gaýtadan üýtgäp bilýän kauçuk tozy, esasan, içerki we daşarky diwar çüýşe tozy, keramiki kafel baglaýjy, keramiki kafel görkeziji serişdesi, gury poroşok interfeýsi serişdesi, daşarky diwar daşarky izolýasiýa minomy, öz-özüni tekizlemek, minom, bezeg minomy, dürli gury garyndylarda ulanylýar. suw geçirmeýän minom we ş.m.

 • Gaýtalanýan emulsiýa tozy

  Gaýtalanýan emulsiýa tozy

  Gaýtadan üýtgäp bilýän lateks poroşok önümi, etilen / winil asetat kopolimerine, winil asetat / winil Üçünji karbonat kopolimerine, akril kislotasynyň kopolimerine we ş.m. bölünýän suwda eräp bilýän poroşokdyr, pürküji guradylandan soň öndürilen poroşok ýelimleýji kolloid hökmünde ulanylýar. .Bu görnüşdäki poroşok, suw bilen gatnaşyga girenden soň çalt losýona bölünip bilner.Gaýtadan ýaýradylan emulsiýa tozy ýokary baglanyşyk ukybyna we suwa garşylyk, konstruktiwlik we ýylylyk izolýasiýasy ýaly özboluşly häsiýetlere eýe bolany üçin, ulanylyş aralygy gaty giňdir.
  Gaýtadan üýtgedilip bilinýän lateks poroşokyny goşmak bilen, sementiň ýa-da gips minomynyň häsiýetleri dürli gurluşyk binalarynyň isleglerini kanagatlandyryp biler.

 • Specialörite minomýot üýtgedilip bilinýän emulsiýa tozy

  Specialörite minomýot üýtgedilip bilinýän emulsiýa tozy

  Gaýtadan üýtgäp bilýän lateks poroşok önümi, etilen / winil asetat kopolimerine, winil asetat / winil Üçünji karbonat kopolimerine, akril kislotasynyň kopolimerine we ş.m. bölünýän suwda eräp bilýän poroşokdyr, pürküji guradylandan soň öndürilen poroşok ýelimleýji kolloid hökmünde ulanylýar. .Bu görnüşdäki poroşok, suw bilen gatnaşyga girenden soň çalt losýona bölünip bilner.Gaýtadan ýaýradylan emulsiýa tozy ýokary baglanyşyk ukybyna we suwa garşylyk, konstruktiwlik we ýylylyk izolýasiýasy ýaly özboluşly häsiýetlere eýe bolany üçin, ulanylyş aralygy gaty giňdir.
  Gaýtadan üýtgedilip bilinýän lateks poroşokyny goşmak bilen, sementiň ýa-da gips minomynyň häsiýetleri dürli gurluşyk binalarynyň isleglerini kanagatlandyryp biler.

 • Gaýtalanýan emulsiýa tozy (RDP)

  Gaýtalanýan emulsiýa tozy (RDP)

  Gaýtadan üýtgäp bilýän lateks poroşok önümi, etilen / winil asetat kopolimerine, winil asetat / winil Üçünji karbonat kopolimerine, akril kislotasynyň kopolimerine we ş.m. bölünýän suwda eräp bilýän poroşokdyr, pürküji guradylandan soň öndürilen poroşok ýelimleýji kolloid hökmünde ulanylýar. .Bu görnüşdäki poroşok, suw bilen gatnaşyga girenden soň çalt losýona bölünip bilner.Gaýtadan ýaýradylan emulsiýa tozy ýokary baglanyşyk ukybyna we suwa garşylyk, konstruktiwlik we ýylylyk izolýasiýasy ýaly özboluşly häsiýetlere eýe bolany üçin, ulanylyş aralygy gaty giňdir.
  Gaýtadan üýtgedilip bilinýän lateks poroşokyny goşmak bilen, sementiň ýa-da gips minomynyň häsiýetleri dürli gurluşyk binalarynyň isleglerini kanagatlandyryp biler.