banner
banner
banner

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Has giňişleýin maglumat alyňGO

“Shijiazhuang Yeyuan Chemical Technology Co., Ltd.” halkara derejesinde işjeň himiýa söwda kompaniýasydyr.Jinzhou, Şijiazhuang amatly transport we owadan gurşaw bilen ýerleşýär.Esasy önümler poliwinil alkogoly (PVA), VAE losyony, üýtgedip bolýan lateks tozy (RDP), gidroksipropil metil sellýuloza (HPMC), karboksimetil sellýuloza (CMC), polýanion sellýuloza (PAC), PVC rezin (PVC) we ş.m.

gözläňesasy önümler

Biziň gymmatlyklarymyz
Korporatiw medeniýet

 • Adamlar gönükdirilen
 • köp işlemek
 • köp işlemek

Müşderiler üçin gymmatlyk döretmegiň düýp manysy, müşderilere taslamalaryň göwnejaý durmuşa geçirilmegine kömek etmek, müşderilere maýa goýum çykdajylaryny çalt öwezini dolmak we müşderileri üstünlikli etmekdir.Şol bir wagtyň özünde, degişli girdeji gözläň we kompaniýanyň ýerlikli ösüşine düşüniň.

 • Gymmatlyk döretmek
 • Müşderilere kömek ediň
 • Müşderileri üstünlikli ediň
 • Degişli girdejileri yzarlaň
 • Möhüm ösüş
 • Önümiň artykmaçlyklary
 • Müşderilere hiliň kepili
 • Ynamyňyza we ünsüňize mynasyp

Önümleriň taslama has gowy uýgunlaşmagy üçin müşderiler köp gezek özleşdirmeli;Käwagt hakykatdanam köp kynçylyklar bolýar.Shijiazhuang Yeyuan himiki, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we mümkin däl ýaly görünýän maksatlary täsirli we ýerlikli çözgütlere öwürmek üçin elinden gelenini etmegi wada berýär.Shijiazhuang Yeyuan himiki, müşderi taslamalarynyň göwnejaý ösmegi üçin elinden gelenini edýär.Kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin tehnologiki innowasiýalary we hyzmaty gowulandyrmagy yzygiderli amala aşyryň.

 • Gymmatlyk döretmek
 • Müşderilere kömek ediň
 • Müşderileri üstünlikli ediň
 • Degişli girdejileri yzarlaň
 • Möhüm ösüş
 • Önümiň artykmaçlyklary
 • Müşderilere hiliň kepili
 • Ynamyňyza we ünsüňize mynasyp

Işgärlere düýbünden ynam we hormat beriň we işgärleriň çeýeligini we döredijiligini höweslendiriň;Işgärleriň ajaýyp üstünliklerini we goşantlaryny yzarlaň;Shijiazhuang Yeyuan himiýa işgärleri, iş işlerinde bütewiligi saklaýarlar we topar ruhy bilen maksatlara ýetýärler.

 • Gymmatlyk döretmek
 • Müşderilere kömek ediň
 • Müşderileri üstünlikli ediň
 • Degişli girdejileri yzarlaň
 • Möhüm ösüş
 • Önümiň artykmaçlyklary
 • Müşderilere hiliň kepili
 • Ynamyňyza we ünsüňize mynasyp
biziň hyzmatymyz

Biz size eýe bolarys
iň gowy ynam.

 • 2009
  2009

  2009-njy ýylda tapyldy

 • 13
  13

  13 ARYL Tejribe

 • 1.9 $
  1.9 $

  1,9 milliarddan gowrak

 • 16000T
  16000T

  SATYJY JEM 16,000 TON

iň soňkyHaryt kategoriýasy

NämeBiziň pelsepämiz

 • SYITYASAT
  SYITYASAT Korporatiw medeniýet
  ISO 9001- 2015 to akkreditlenen we ýokary hilli gözegçilik işine eýe bolan hil ulgamy bilen goldanýan, önümçiligimizde gabat gelýän hyzmat derejelerini hödürleýäris.
 • HYZMAT
  HYZMAT Korporatiw medeniýet
  “Yeyuan” himiýa senagaty, müşderilere esas hökmünde hyzmat etmegi, müşderileriň üznüksiz isleglerini kanagatlandyrmagy we iň oňat hilli, hyzmat we bäsdeşlik bahasyny üpjün etmegi maksat edinýär.

Bahasy üçin sorag

2009-njy ýylda döredilen gününden bäri kompaniýa dürli himiki çig mallary satmagy, gaýtadan işlemegi, gaplamagy we saklamagy üpjün edip, yzygiderli ösýär.

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • B] 5ZDU23_23Y8} [ZAXHCMO

  Poliwinil spirtiniň işleýşi we ulanylyşy

  Poliwinil alkogoly durmuşymyzda köp gezek ulanylýar.P klassifikasiýalary köp ...
  Koprak oka
 • imgb

  Polýanion sellýulozanyň (PAC) suw esasly buraw suwuklygynda ulanylmagy

  Polýanion sellýuloza (PAC) esasan suwuklygy ýitirmek, ýelimliligi güýçlendiriji we ...
  Koprak oka
 • 14060757429_35219219

  Poliwinil hlorid rezin

  PVC amaly programmalar PVC köp ugurly, çydamly, elýeterli we gaýtadan ulanylýan plastmassa materialdyr ...
  Koprak oka