sahypa_head_bg

Habarlar

 • Poliwinil spirtiniň işleýşi we ulanylyşy

  Poliwinil spirtiniň işleýşi we ulanylyşy

  Poliwinil alkogoly durmuşymyzda köp gezek ulanylýar.Poliwinil spirtiniň köp klassifikasiýasy we poliwinil spirtiniň köp ulanylyşy bar.Önümçiligimizde we durmuşymyzda gaty möhüm rol oýnaýar.Käbir adamlar poliwinil spirtini ulanmak barada gaty bir düşnükli däl, şonuň üçin ...
  Koprak oka
 • Polýanion sellýulozanyň (PAC) suw esasly buraw suwuklygynda ulanylmagy

  Polýanion sellýulozanyň (PAC) suw esasly buraw suwuklygynda ulanylmagy

  Polýanion sellýuloza (PAC), esasan, buraw suwuklygynda suwuklygyň ýitgisini azaldýan, ýelimliligi güýçlendiriji we reologiki sazlaýjy hökmünde ulanylýar.Bu kagyz, ýapyşyklyk, reologiýa, çalyşmagyň birmeňzeşligi, arassalygy we ... ýaly PAC-yň esasy fiziki we himiki görkezijilerini gysgaça suratlandyrýar.
  Koprak oka
 • Poliwinil hlorid rezin

  Poliwinil hlorid rezin

  PVC amaly programmalar PVC, gündelik durmuşda duş gelýän köp sanly programma üçin ulanylýan köpugurly, çydamly, elýeterli we gaýtadan ulanylýan plastmassa materialdyr.PVX nähili ulanylýar?Poliwinil hlorid (PVC) dünýäde iň köp ulanylýan plastmassadyr.Poliwinil hlorid rezininiň dünýäde ulanylyşy 40 mi-den geçýär ...
  Koprak oka
 • Polýanion sellýulozanyň funksional aýratynlyklary bilen tanyşlyk

  Polýanion sellýulozanyň funksional aýratynlyklary bilen tanyşlyk

  Polýanion sellýuloza köp pudaklarda giňden ulanylýar.Esasan senagatda we önümçilik pudagynda ulanylýar.PAC diýlip atlandyrylýan polýanion sellýuloza, suwda erän möhüm sellýuloza efiridir.Onuň esasy wezipeleri aşakda gysgaça tanyşdyrylýar.Polýanion öýjük ...
  Koprak oka
 • Gündelik himiki derejeli hpmc gidroksipropil metilseluloza

  Gündelik himiki derejeli hpmc gidroksipropil metilseluloza

  1. Tebigy çig mal, pes gaharlanma, ýumşak öndürijilik, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak;2. Suwuň erginligi we galyňlaşmagy: sowuk suwda çalt eräp biler, käbir organiki erginlerde we suwuň we organiki erginleriň garyndy suwuklygynda eräp biler;3. Galyňlaşma we ýapyşyklyk ýokarlanýar: ...
  Koprak oka
 • Gurluşyk derejesi hpmc gidroksipropil metilseluloza

  Gurluşyk derejesi hpmc gidroksipropil metilseluloza

  I HIGH GOWY GÖRNÜŞ Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC), programmalaryň gurluşynda galyňlaşdyryjy hökmünde ulanylýar, sebäbi bölünişigiň öňüni alýar we formula komponentleriniň birleşmegini gowulandyrýar.Gury garyndy minomda, galyňlaşdyrma güýji olaryň ergin ýapyşygy bilen baglanyşyklydyr.HPMC ajaýyplyk berýär ...
  Koprak oka