sahypa_head_bg

Wanwei Redispersible emulsion tozy

Gysga düşündiriş:

Gaýtadan üýtgäp bilýän kauçuk tozy, gury garylan minom üçin möhüm we möhüm funksional goşundy, “ýaşyl daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak we ösen köp maksatly” poroşok gurluşyk materialy.Howanyň işleýşini gowulandyryp, minomyň berkligini ýokarlandyryp, minom we dürli substratlaryň arasyndaky baglanyşyk güýjüni gowulaşdyryp, çeýeligi we deformasiýany, gysyjy güýji, çeýe güýji, könelişme garşylygy, berkligi, ýelim güýji, suw saklaýyş ukyby we konstruktiwligi ýokarlandyryp biler. minomýotdan.Mundan başga-da, gidrofob rezin tozy, howany suwa çydamly edip biler.
Gaýtadan üýtgäp bilýän kauçuk tozy, esasan, içerki we daşarky diwar çüýşesi, keramiki kafel baglaýjy, keramiki kafel görkeziji serişdesi, gury poroşok interfeýsi serişdesi, daşarky diwar daşarky izolýasiýa minomy, öz-özüni tekizlemek, minom, bezeg howasy, dürli gury garyndylarda ulanylýar. suw geçirmeýän minom we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaýtadan üýtgäp bilýän polimer tozy, Daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak, ýokary hilli we köp maksatly poroşok materiallary bolup, gury garyndyda möhüm funksional goşundydyr.Poroşok, howanyň işleýşini gowulaşdyryp, substratlara minomyň we berkligiň güýjüni ýokarlandyryp, çeýeligi we minomyň deformasiýasyny, gysyş güýjüni, flexural güýjüni ýokarlandyryp biler, geýmäge garşylyk, berklik, ýelmeşme, suw saklaýyş ukyby we konstruktiwligi.Mundan başga-da, minom suw geçirmeýär.
Gaýtadan üýtgäp bilýän polimer tozy, esasan, içerki we daşarky çüýşe, keramiki kafel ýelimleýji, keramiki kafel Crack Sealer, gury poroşok interfeýs serişdesi, daşarky izolýasiýa howasy, öz-özünden akýan minom, abatlaýyş minomy, bezeg gips, suw geçirmeýän minom we ş.m. ulanylýar.

WWJF-8010-Önümiň ulanylyşy

WWJF - 8010, VAC / VeoVa bilen gaýtadan ýaýradylan polimer tozy görnüşidir.
Programmanyň çäkleri
1. Öz-özünden akýan pol materialy
2. Daşarky izolýasiýa daşy bilen ulanylýan daşky diwar
3. Gury poroşok interfeýs serişdesi
Aýratynlyklary: Önüm suw bilen dargadylyp bilner, bu bolsa minom bilen onuň diregleriniň arasynda ýelimleýiş güýjüni gowulandyryp biler;ýokary täsir garşylygy;howanyň konstruktiwligini we mehaniki aýratynlyklaryny hem gowulaşdyryp biler.
Paket: Goşma üç kagyz-plastik halta.NW bir halta üçin 25 kg /
Saklanyş möhleti: 180 gün.Önümiň dowamlylygy, önümler bir bölek bolmasa, henizem ulanylyp bilner.

WWJF-8020-Önümiň ulanylyşy

WWJF - 8020is, VAC / VeoVa / VAE bilen gaýtadan bölünip bilinýän polimer tozy.
Programmanyň çäkleri
1. Daşarky izolýasiýa daşy bilen ulanylýan daşky diwar
2. Daşarky diwar üçin çeýe putty
3. Crack Sealer
4. Çeýelige ýokary isleg bilen sement esasly polimer harç önümi.
Aýratynlyklary
Önüm suwda dargap biler, bu bolsa minom bilen onuň diregleriniň arasynda ýelimleýiş güýjüni gowulandyryp biler;howanyň konstruktiwligini we mehaniki aýratynlyklaryny hem gowulaşdyryp biler.
Paket: Goşma üç kagyz-plastik halta.NW bir halta üçin 25kg /
Saklanyş möhleti: 180 gün.Önümiň dowamlylygy, önümler bir bölek bolmasa, henizem ulanylyp bilner.

WWJF-8040-Önümiň ulanylyşy

WWJF - 8040, Pva / Eva bilen gaýtadan bölünýän polimer tozy görnüşidir.
Programmanyň çäkleri
1. heselimleýji minom
2. Kafel ýelimi
Aýratynlyklary: Softumşak emulsiýa tozy;suw bilen emulsiýa edilip, minom bilen onuň umumy diregleriniň arasyndaky jebisligi gowulandyryp biler, şeýle hem minomyň gurluşyny we mehaniki aýratynlyklaryny gowulaşdyryp biler.
Paket: Goşma üç kagyz-plastik halta.NW bir halta üçin 25 kg /
Saklanyş möhleti: 180 gün.Önümiň dowamlylygy, önümleriň bir bölegi ýok bolsa, henizem ulanylyp bilner.

WWJF-8050-Önümiň ulanylyşy

WWJF-8050, P / E kopolimerizasiýa bilen garylan rezin poroşok
Programmanyň çäkleri
1. Daşarky diwar daşarky izolýasiýa gipsli minom
2. Keramiki kafel görkeziji
3. Daşarky diwar üçin çeýe çukur
4. Keramiki kafel ýelimi
Paket: Goşma üç kagyz-plastik halta.NW bir halta üçin 25 kg /
Saklanyş möhleti: 180 gün.Önümiň dowamlylygy, önümleriň bir bölegi ýok bolsa, henizem ulanylyp bilner.

Jikme-jik parametrler

Görnüşi Üýtgemeýän% ≥ Dykyzlygy (kg / m3) Kül (650 ℃ ± 25 ℃)% ≤ Tg ℃ Film döredýän iň pes temperatura ℃ Inçeligi (≥150m)% ≤ Bölejikleriň ortaça diametri (D50) μm ≤
WWJF-8010 98 450 ± 50 12 ± 2 10 0 ± 2 10 60 - 100
WWJF-8020 98 450 ± 50 12 ± 2 5 0 ± 2 10 60 - 100
WWJF-8030 98 450 ± 50 12 ± 2 8 0 ± 2 10 60 - 100
WWJF-8040 98 450 ± 50 12 ± 2 15 0 ± 2 10 60 - 100
WWJF-8050 98 450 ± 50 12 ± 2 -6 0 ± 2 10 60 - 100
WWJF-6010 98 450 ± 50 16 ± 2 10 0 ± 2 10 60 - 100

  • Öňki:
  • Indiki: