sahypa_head_bg

Winil asetat etilen kopolimer losyýasy

Gysga düşündiriş:

VAE losyony, ýagny winil asetat we etilen kopolimer losyony, ýelimleýiş, örtük, sement modifikasiýasy, mata we kagyz gaýtadan işlemek ýaly ugurlarda giňden ulanylýan ajaýyp öndürijilikli ýelimdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

VAE emulsiýasy winil asetat kopolimer emulsiýasyndan gysga, winil asetat monomerini we etilen monomerini metbugat kopolimerizasiýasy usuly bilen çig mal hökmünde ulanýan emulsiýa önümidir.Amalyň aýratynlyklary reaksiýanyň ýylylygyny paş etmek üçin daşky aýlawdan peýdalanýar, polimer çalt, kuwwaty uly, polimer prosesi kompýuter tarapyndan dolandyrylýar, önümiň hili durnukly, peselmegi, az hapalanmagy.Önüm zäherli däl, tagamsyz, hökümet tarapyndan maslahat berilýän daşky gurşawy goramak önümidir.
VAE emulsiýasy süýtli suwuklygyň bir görnüşidir.Etilen kopolimerizasiýa monomeriniň kömegi bilen VAE emulsiýasy içki plastifikasiýa we surata düşürmek, howa garşylygy, ýelimleýji we sazlaşykly, gowşak kislota we aşgar garşylygy häsiýetine eýe.

Heselimleýji esasy material

VAE emulsiýasy agaç we agaç önümleri, kagyz we kagyz önümleri, paket birleşdirilen materiallar, plastmassa, gurluş ýaly ýelimleýji esasy material hökmünde ulanylyp bilner.

Esasy materialy boýamak

VAE emulsiýasy içki diwar boýagy, çeýeligi boýag, üçek we ýerasty suwlaryň suw geçirmeýän boýagy, ýangyna garşy we ýylylygy goraýjy boýagyň esasy materialy hökmünde ulanylyp bilner, gurluşy berkitmegiň esasy materialy, ýelimleýji möhür hökmünde hem ulanylyp bilner.

Kagyz ölçegi we syrçaly

VAE emulsiýasy köp görnüşli kagyzy ulaldyp we ýalpyldadyp biler, köp görnüşli ösen kagyz öndürmek üçin ajaýyp materialdyr.
VAE emulsiýasy dokalan ýelimiň esasy materialy hökmünde ulanylyp bilner.

Sement üýtgediji

VAE emulsiýasy sement önüminiň häsiýetini gowulandyrmak üçin sement ölümi bilen garylyp bilner.
VAE emulsiýasy, ýelmeşen haly, iňňe haly ýaly ýelim hökmünde ulanylyp bilner.haly dokamak, emeli sütük, elektrostatik akym, ýokary derejeli gurluş haly ýygnaýar.

Önümiň artykmaçlyklary we amaly çäkleri

GW-705 / GW-706: qualityokary hilli, ajaýyp başlangyç ýelmeşme, mehaniki durnuklylyk bilen umumy ýelim kagyz önüminde, agaç paketde, sementde, çilimde giňden ulanylýar.
GW-707 / GW-707H: Iň uly artykmaçlyklary, statiki ýük ýagdaýynda suwuň oňat garşylygydyr, kagyz önüminde, paketde, rulon ýeliminde, ýokary tizlikli ýelimleýji, suwa garşylyk örtüginde giňden ulanylýar.
GW-102 / GW-102H: Has gowy ýelimleýji.Materiallaryň sazlaşyklylygy Aýakgap ýelimi, geýim ýelimi, agaç, kagyz boýag, mebel önümlerinde giňden ulanylýar.

Jikme-jik parametrler

Haryt ady Gaty mazmun% ≥ PH bahasy Iscapyşmazlyk (25 ℃) Mpa.s Vam% ≤ galyň Bölejikleriň ululygy um≤ Erginligiň durnuklylygy% ≤ Iň az film döretmek Etileniň düzümi%
temperatura ℃
GW-705 54.4 4.0-6.0 1500-2500 0,5 2 3.5 0 16 ± 2
GW-706 54.4 4.0-6.0 2500-3300 0,5 2 3.5 0 16 ± 2
GW-707 54.4 4.0-6.0 500-1000 0,5 2 5 0 16 ± 2
GW-707H 54.4 4.0-6.0 1000-1500 0,5 2 3.5 0 16 ± 2
GW-102 55 4.0-6.5 3500-4000 0,5 0.2-2.0 3.5 16.5
GW-102H 55.5 4.0-6.5 4000-4500 0,5 0.2-2.0 3.5 17

  • Öňki:
  • Indiki: